Funcompany

Weker vandkøler med lukket cirkulation.

Da de fleste ismaskiner er vandkølede, skal der tilsluttes koldt vand. Mange tilslutter maskinen til den kolde vandhane og leder det opvarmede vand til afløb. Det er i de fleste kommuner forbudt at anvende vand til køling. Og yderligere er vand dyrt, meget dyrt!

Hvis der arbejdes med isfremstilling baseret på en pasteuriseringsproces, skal der regnes med endog meget stort vandforbrug. Et pasteuriseringsanlæg bruger ca. 700 liter vand i timen, hvilket ofte kan give en udgift til vand på 5-10.000 kr. pr. måned.

Til løsning af dette problem kan vi tilbyde en vandkøler, som arbejder med et lukket kredsløb og recirkulerer kølevandet. Det svarer til et centralvarmeanlæg, dog med køling i stedet for opvarmning.​

Kølemaskinen indeholder to funktioner for at fjerne varmen fra vandet. Dels forstøves der en lille mængde vand for at fjerne varme ved fordampning, dels køles vandet af en kølekompressor. Ved hjælp af en stor ventilator blæses den fugtige varme luft ud gennem et 180 mm rør. Der er en væsentlig energibesparelse i at anvende et lukket kredsløb til køling. Wekers vandkøleanlæg er de mest energibesparende på marked.

Vandkøleren fås i forskellige størrelser for tilslutning af en eller flere ismaskiner, pasteuriseringsanlæg, diske, airkonditionering eller andet køle udstyr, som kræver fremmed køling.​

Gå til beregning