Funcompany

I forbindelse med opstart af enten iscafé eller isbutik leverer vi en komplet ingeniørpakke omhandlende alt, hvad der skal bruges af tegninger, ansøgning til myndigheder, tilbud på udstyr, forslag til indretning samt al nødvendig støtte herunder oplæring i produktion af is.

Et typisk forløb starter med vurdering af et egnet lokale og forslag til indretning. Der udarbejdes forslag til køkkenindretning og detaljeret beskrivelse til alle håndværkere. Under byggeprocessen afholdes byggemøder og kontakt til offentlige myndigheder foretages. Maskiner og udstyr leveres og installeres i samarbejde med håndværkere. Ved opstart laves nødvendig egenkontroldokument, og personalet oplæres i isproduktion og drift. I begyndelsen af driften understøttes i nødvendigt omfang.

Afhængigt af ønsker tilbydes alsidig hjælp i forbindelse med opstart. Der er mulighed for oplæring af personale i egen eksisterende isbutik.​

Hvert år har vi henvendelser fra kunder som har investeret i udstyr eller råmaterialer som ikke lever op til deres forventning. Det være sig mht. forkert udstyr, betjeningshastighed, besværlig fremstillingsmetode eller direkte dårlig smag af isen. Flere gange er de raget uklar med deres leverandør og har betalt for meget uden at få den nødvendige støtte eller rådgivning. Ofte er deres råmaterialer forkerte, eller der er valgt udstyr, som ikke passer til råmaterialerne. Det er derfor vigtigt inden investeringen klart at gennemgå konceptet, lave nødvendige budgetter og får en viden om isfremstilling, således at flest mulige fejl undgås.

FUN COMPANY er den førende leverandør med størst viden og kundegrundlag for fremstilling af hjemmelavet Italiensk is. Kontakt os for referencer.​